Sách Marketing 6.0 PDF Free: The Future Is Immersive | Tải Ngay

Philip Kotler – Người được mệnh danh là cha đẻ của Marketing hiện đại và là người đã quảng bá khái niệm 4Ps trong marketing rộng khắp thế giới cũng như là tác giả của vô số đầu sách nổi tiếng về Marketing, đặc biệt là quyển sách marketing căn bản mà bất kỳ người … Đọc tiếp Sách Marketing 6.0 PDF Free: The Future Is Immersive | Tải Ngay