ThS. Nguyễn Minh Tâm

Trang bị kỹ năng ngay để tự do trong thế giới phẳng nhé

  FORM ĐĂNG KÝ

  Đăng kí và nhận cơ hội học bổng đến 100%

  -----------------

  Sắp hết ưu đãi rồi !!!
  HỌC SEO CÙNG ThS. NGUYỄN MINH TÂM

  LEVEL 1: SỬA PHÁT ÂM – LUYỆN NÓI CHUẨN

  Đối tượng:- Những ai mắc các lỗi phát âm Tiếng Việt (Bẹt nguyên âm E thành IE, O thành OA, A thành EA; Sai phụ âm T Tr Ch Gi D…; Sai dấu… Người bị ngọng L-N.- Nói giọng địa phương, màu giọng không hay.- Người bị đầy lưỡi, ngắn lưỡi; có các vấn đề liên quan đến vòm họng, khoang miệng.- Nói lắp, nói lặp; nói quá nhanh, nói bị dính chữ; nói quá chậm, nói đớt,…- Không biết nói giọng bụng, thường bị đuối sức, giọng yếu, dễ hụt hơi…

  TÌM HIỂU CHI TIẾT

  LEVEL 1: SỬA PHÁT ÂM – LUYỆN NÓI CHUẨN

  Đối tượng:- Những ai mắc các lỗi phát âm Tiếng Việt (Bẹt nguyên âm E thành IE, O thành OA, A thành EA; Sai phụ âm T Tr Ch Gi D…; Sai dấu… Người bị ngọng L-N.- Nói giọng địa phương, màu giọng không hay.- Người bị đầy lưỡi, ngắn lưỡi; có các vấn đề liên quan đến vòm họng, khoang miệng.- Nói lắp, nói lặp; nói quá nhanh, nói bị dính chữ; nói quá chậm, nói đớt,…- Không biết nói giọng bụng, thường bị đuối sức, giọng yếu, dễ hụt hơi…

  TÌM HIỂU CHI TIẾT

  LEVEL 1: SỬA PHÁT ÂM – LUYỆN NÓI CHUẨN

  Đối tượng:- Những ai mắc các lỗi phát âm Tiếng Việt (Bẹt nguyên âm E thành IE, O thành OA, A thành EA; Sai phụ âm T Tr Ch Gi D…; Sai dấu… Người bị ngọng L-N.- Nói giọng địa phương, màu giọng không hay.- Người bị đầy lưỡi, ngắn lưỡi; có các vấn đề liên quan đến vòm họng, khoang miệng.- Nói lắp, nói lặp; nói quá nhanh, nói bị dính chữ; nói quá chậm, nói đớt,…- Không biết nói giọng bụng, thường bị đuối sức, giọng yếu, dễ hụt hơi…

  TÌM HIỂU CHI TIẾT

  LỘ TRÌNH HỌC CHI TIẾT

  LEVEL 1: SỬA PHÁT ÂM – LUYỆN NÓI CHUẨN

  Đối tượng:- Những ai mắc các lỗi phát âm Tiếng Việt (Bẹt nguyên âm E thành IE, O thành OA, A thành EA; Sai phụ âm T Tr Ch Gi D…; Sai dấu… Người bị ngọng L-N.- Nói giọng địa phương, màu giọng không hay.- Người bị đầy lưỡi, ngắn lưỡi; có các vấn đề liên quan đến vòm họng, khoang miệng.- Nói lắp, nói lặp; nói quá nhanh, nói bị dính chữ; nói quá chậm, nói đớt,…- Không biết nói giọng bụng, thường bị đuối sức, giọng yếu, dễ hụt hơi…

  TÌM HIỂU CHI TIẾT

  LEVEL 1: SỬA PHÁT ÂM – LUYỆN NÓI CHUẨN

  Đối tượng:- Những ai mắc các lỗi phát âm Tiếng Việt (Bẹt nguyên âm E thành IE, O thành OA, A thành EA; Sai phụ âm T Tr Ch Gi D…; Sai dấu… Người bị ngọng L-N.- Nói giọng địa phương, màu giọng không hay.- Người bị đầy lưỡi, ngắn lưỡi; có các vấn đề liên quan đến vòm họng, khoang miệng.- Nói lắp, nói lặp; nói quá nhanh, nói bị dính chữ; nói quá chậm, nói đớt,…- Không biết nói giọng bụng, thường bị đuối sức, giọng yếu, dễ hụt hơi…

  TÌM HIỂU CHI TIẾT

  LEVEL 1: SỬA PHÁT ÂM – LUYỆN NÓI CHUẨN

  Đối tượng:- Những ai mắc các lỗi phát âm Tiếng Việt (Bẹt nguyên âm E thành IE, O thành OA, A thành EA; Sai phụ âm T Tr Ch Gi D…; Sai dấu… Người bị ngọng L-N.- Nói giọng địa phương, màu giọng không hay.- Người bị đầy lưỡi, ngắn lưỡi; có các vấn đề liên quan đến vòm họng, khoang miệng.- Nói lắp, nói lặp; nói quá nhanh, nói bị dính chữ; nói quá chậm, nói đớt,…- Không biết nói giọng bụng, thường bị đuối sức, giọng yếu, dễ hụt hơi…

  TÌM HIỂU CHI TIẾT

  LEVEL 1: SỬA PHÁT ÂM – LUYỆN NÓI CHUẨN

  Đối tượng:- Những ai mắc các lỗi phát âm Tiếng Việt (Bẹt nguyên âm E thành IE, O thành OA, A thành EA; Sai phụ âm T Tr Ch Gi D…; Sai dấu… Người bị ngọng L-N.- Nói giọng địa phương, màu giọng không hay.- Người bị đầy lưỡi, ngắn lưỡi; có các vấn đề liên quan đến vòm họng, khoang miệng.- Nói lắp, nói lặp; nói quá nhanh, nói bị dính chữ; nói quá chậm, nói đớt,…- Không biết nói giọng bụng, thường bị đuối sức, giọng yếu, dễ hụt hơi…

  TÌM HIỂU CHI TIẾT

  LEVEL 1: SỬA PHÁT ÂM – LUYỆN NÓI CHUẨN

  Đối tượng:- Những ai mắc các lỗi phát âm Tiếng Việt (Bẹt nguyên âm E thành IE, O thành OA, A thành EA; Sai phụ âm T Tr Ch Gi D…; Sai dấu… Người bị ngọng L-N.- Nói giọng địa phương, màu giọng không hay.- Người bị đầy lưỡi, ngắn lưỡi; có các vấn đề liên quan đến vòm họng, khoang miệng.- Nói lắp, nói lặp; nói quá nhanh, nói bị dính chữ; nói quá chậm, nói đớt,…- Không biết nói giọng bụng, thường bị đuối sức, giọng yếu, dễ hụt hơi…

  TÌM HIỂU CHI TIẾT

  LEVEL 1: SỬA PHÁT ÂM – LUYỆN NÓI CHUẨN

  Đối tượng:- Những ai mắc các lỗi phát âm Tiếng Việt (Bẹt nguyên âm E thành IE, O thành OA, A thành EA; Sai phụ âm T Tr Ch Gi D…; Sai dấu… Người bị ngọng L-N.- Nói giọng địa phương, màu giọng không hay.- Người bị đầy lưỡi, ngắn lưỡi; có các vấn đề liên quan đến vòm họng, khoang miệng.- Nói lắp, nói lặp; nói quá nhanh, nói bị dính chữ; nói quá chậm, nói đớt,…- Không biết nói giọng bụng, thường bị đuối sức, giọng yếu, dễ hụt hơi…

  TÌM HIỂU CHI TIẾT

  GIẢNG VIÊN NGUYỄN MINH TÂM

  “SEO is the most powerful weapon which you can use to change the Digital World”

  5 +

  Năm giảng dạy

  10 +

  Dự án lớn thực hiện

  100 +

  Từ khóa đạt TOP

  100 +

  Học viên Marketing

  HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC SEO CỦA ThS NGUYỄN MINH TÂM

  ON TOP & MORE

  CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

  Nguyễn Thị Hồng Tươi

  Sửa phát âm – Luyện nói chuẩn 169L1

  Nguyễn Thị Hồng Tươi

  Sửa phát âm – Luyện nói chuẩn 169L1

  Nguyễn Thị Hồng Tươi

  Sửa phát âm – Luyện nói chuẩn 169L1

  Nguyễn Thị Hồng Tươi

  Sửa phát âm – Luyện nói chuẩn 169L1

  HỌC SEO NGAY CÙNG TÂM NGUYỄN

  ThS. Nguyễn Minh Tâm

  Trang bị kỹ năng ngay để tự do trong thế giới phẳng nhé

   FORM ĐĂNG KÝ

   Đăng kí và nhận cơ hội học bổng đến 100%

   -----------------

   Sắp hết ưu đãi rồi !!!