Digital marketing metrics – Bộ chỉ số chi tiết từ A-Z updated 2023

Digital marketing metrics - tamminhnguyen

Digital marketing metrics là việc hiểu các chỉ số quan trọng trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số, nó giúp đo lường và đánh giá hiệu quả của các hoạt động tiếp thị trực tuyến. Với digital marketing metrics, bạn có thể định hướng và điều chỉnh chiến dịch của mình để đạt được kết quả tốt nhất và đáp ứng nhu cầu của khách hàng mục tiêu. Là một dân digital marketing, bạn bắt buộc phải nắm. và đọc hiểu đươc các digital marketing metrics này.

Digital marketing metrics

Digital marketing metrics là các số liệu và chỉ số được sử dụng để đo lường hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động tiếp thị trực tuyến. Những số liệu này được thu thập từ các nền tảng và công cụ tiếp thị trực tuyến để cung cấp thông tin về việc tiếp cận, tương tác và chuyển đổi của khách hàng trên môi trường kỹ thuật số.

Digital marketing metrics trên nền tảng website 

Mình lại chia nhỏ metrics trên nền tảng website bằng 2 chiến dịch google search (SEO + Google Ads ) và chiến dịch google display (quảng cáo hiển thị) 

Chỉ số Digital marketing metrics trên nền tảng website (SEO-organic search) 

 • Impressions: chỉ số lần hiển thị một trang web hoặc một trang kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm. Nó đo lường số lần mà một trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm khi người dùng tìm kiếm một từ khóa hoặc cụm từ liên quan đến nội dung của trang web đó.Một impression có thể xảy ra khi trang web của bạn xuất hiện trực tiếp trên kết quả tìm kiếm hoặc thông qua các liên kết từ các trang web khác. Điều này cho thấy rằng trang web của bạn đã được hiển thị cho người dùng, tạo ra cơ hội để thu hút sự chú ý và tăng cơ hội để người dùng nhấp vào và truy cập vào trang web của bạn. Impression là một chỉ số quan trọng trong SEO vì nó cho phép đánh giá mức độ tiếp cận của trang web với khách hàng tiềm năng và đo lường tầm ảnh hưởng của chiến dịch SEO. Bằng cách tăng số lượng impression, bạn có thể tăng cơ hội thu hút lượt truy cập và tăng tương tác với trang web của bạn.
 • Clicks : Số lượng khách hàng nhấp chuột vào liên kết khi nó được hiển thị (Impressions)
 • Tỷ lệ nhấp chuột (Click-through rate): Tỷ lệ khách truy cập nhấp vào một liên kết, banner quảng cáo hoặc phần tử tương tác trên website.
 • Lượt truy cập (Visits): Số lượng lượt truy cập tổng cộng hoặc số lượng trang được xem trên website.
 • Tỷ lệ thoát (Bounce rate): Tỷ lệ khách truy cập chỉ xem một trang duy nhất trước khi rời khỏi website mà không tương tác với bất kỳ trang nào khác.
 • Thời gian trung bình trên trang (Duration – Average time on page): Thời gian trung bình mà khách truy cập dành cho mỗi trang trên website.
 • Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate): Tỷ lệ khách truy cập thực hiện hành động mục tiêu, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký dịch vụ, hoặc điền vào biểu mẫu liên hệ.
 • Tỷ lệ tương tác (Engagement rate): Tỷ lệ khách truy cập thực hiện hành động tương tác trên website, chẳng hạn như nhấp vào các nút xã hội, bình luận, chia sẻ bài viết, hoặc xem video.
 • Tỷ lệ tìm kiếm nội dung (Search conversion rate): Tỷ lệ khách truy cập tìm kiếm trên website và sau đó thực hiện hành động mục tiêu.
 • Tỷ lệ chia sẻ xã hội (Social sharing rate): Tỷ lệ khách truy cập chia sẻ nội dung từ website lên các mạng xã hội.

Nếu website của bạn là web bán hàng, thì có thể có thêm các chỉ số sau:

 • Tỷ lệ thoát trang giỏ hàng (Cart abandonment rate): Tỷ lệ khách hàng rời bỏ quá trình mua hàng trước khi hoàn thành thanh toán.
 • Doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng (Average revenue per customer): Trung bình số tiền thu được từ mỗi khách hàng hoặc giao dịch trên website.

Các chỉ số này giúp đánh giá hiệu quả và hiệu suất của chiến dịch tiếp thị trực tuyến, cung cấp thông tin giúp tối ưu hóa và cải thiện kết quả của web

Chỉ số Digital marketing metrics trên nền tảng website (Google Adwords – Paid search) 

Dưới đây là một số chỉ số Digital marketing metrics phổ biến được sử dụng trên nền tảng website cho chiến dịch Google Ads:

 • Impressions (Lượt hiển thị): Số lần quảng cáo của bạn được hiển thị trên kết quả tìm kiếm hoặc trên các trang web liên quan.
 • Clicks (Lượt nhấp chuột): Số lần người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn.
 • Click-through Rate (CTR): Tỷ lệ giữa số lượt nhấp chuột và số lượt hiển thị. CTR cho biết mức độ hấp dẫn của quảng cáo và khả năng thu hút người dùng.
 • Conversion Rate (Tỷ lệ chuyển đổi): Tỷ lệ giữa số lượt chuyển đổi (như mua hàng, đăng ký, hoặc tải xuống) và số lượt nhấp chuột. Đây là chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả của chiến dịch Google Ads.
 • Cost per Click (CPC): Giá trung bình bạn phải trả cho mỗi lượt nhấp chuột trên quảng cáo của bạn.
 • Cost per Conversion (CPC): Giá trung bình bạn phải trả cho mỗi lượt chuyển đổi từ quảng cáo.
 • Quality Score (Điểm chất lượng): Một chỉ số đánh giá chất lượng và sự phù hợp của quảng cáo và trang đích với từ khóa.
 • Average Position (Vị trí trung bình): Vị trí trung bình mà quảng cáo của bạn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm.
 • Return on Investment (ROI): Tỷ lệ giữa lợi nhuận thu được từ chiến dịch quảng cáo và số tiền bạn đã đầu tư vào quảng cáo.
 • Engagement Metrics (Chỉ số tương tác): Bao gồm tỷ lệ tương tác, thời gian trung bình trên trang, tỷ lệ thoát, và các chỉ số khác liên quan đến tương tác của người dùng trên trang đích.

Chỉ số Digital marketing metrics trên nền tảng display ads (quảng cáo hiển thị) 

 • Impressions (Lượt hiển thị): Số lần quảng cáo của bạn đã được hiển thị trên trang web hoặc ứng dụng.
 • Viewability (Khả năng hiển thị): Tỷ lệ giữa số lượt quảng cáo đã được hiển thị trên màn hình người dùng một thời gian đủ lâu để người dùng có thể thấy. Chỉ số này đo lường mức độ hiệu quả của quảng cáo trong việc thu hút sự chú ý của người dùng.
 • Frequency (Tần suất): Số lần trung bình mà một người dùng đã nhìn thấy quảng cáo trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là chỉ số quan trọng để đảm bảo rằng quảng cáo không quá lạm dụng và gây nhàm chán cho người xem.
 • Click-through Rate (CTR): Tỷ lệ giữa số lượt nhấp chuột trên quảng cáo và số lượt hiển thị. CTR cho biết mức độ tương tác của người dùng với quảng cáo.
 • View-through Rate (VTR): Tỷ lệ giữa số lượt người dùng đã xem quảng cáo mà không nhấp chuột và số lượt hiển thị. Chỉ số này đo lường mức độ tương tác gián tiếp của người dùng với quảng cáo.
 • Conversion Rate (Tỷ lệ chuyển đổi): Tỷ lệ giữa số lượt chuyển đổi, như mua hàng hoặc đăng ký, và số lượt nhấp chuột trên quảng cáo. Đây là chỉ số quan trọng để đo lường hiệu suất của chiến dịch display ads.
 • Engagement Metrics (Chỉ số tương tác): Bao gồm thời gian trung bình trên trang, số trang xem, tỷ lệ thoát (bỏ ra khỏi trang sau khi xem quảng cáo), và tỷ lệ tương tác khác như cuộn chuột hoặc di chuyển con trỏ.
 • Cost per Click (CPC): Chi phí trung bình mà bạn phải trả cho mỗi lượt nhấp chuột trên quảng cáo.
 • Conversion Value (Giá trị chuyển đổi): Giá trị kinh tế mà bạn đạt được từ các chuyển đổi, như doanh thu hoặc giá trị đơn hàng trung bình.
 • Return on Investment (ROI): Tỷ lệ giữa lợi nhuận thu được từ hoạt động display ads và số tiền đã đầu tư vào chiến dịch.

Digital marketing metrics trên nền tảng social media 

 • Reach (Phạm vi): Số lượng người dùng mà bài đăng của bạn đã hiển thị đến.
 • Engagement (Tương tác): Số lượng tương tác của người dùng với bài đăng của bạn, bao gồm lượt thích, bình luận, chia sẻ, và lưu lại.
 • Follower Growth (Tăng trưởng người theo dõi): Số lượng người dùng mới theo dõi trang của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Share of Voice (Tỷ lệ sự chú ý): Tỷ lệ phần trăm mà thương hiệu của bạn chiếm trong các cuộc trò chuyện và đề cập trên social media so với các đối thủ cạnh tranh.

Digital marketing metrics trên Email

Đo lường email marketing - tamminhnguyen.com
Đo lường email marketing – tamminhnguyen.com

--> Xem thêm: Opt in email 

 • Delivery rate (tỷ lệ phân phối email): được gọi là non-bounce rate – tỷ lệ email được gửi đến khách hàng thành công
 • Bounce Rate (Tỷ lệ từ chối): Tỷ lệ giữa số lượt email không thể được gửi đến đích do lỗi gửi hoặc địa chỉ email không tồn tại. Bounce Rate có thể chia thành hai loại: hard bounce (từ chối cứng) và soft bounce (từ chối mềm).
 • Open Rate (Tỷ lệ mở): Tỷ lệ giữa số lượt email đã được mở và số lượt email đã được gửi đi. Đây là chỉ số đo lường mức độ hấp dẫn và quan tâm của người nhận đối với nội dung email.
 • Click-through Rate (CTR): Tỷ lệ giữa số lượt nhấp chuột trên các liên kết trong email và số lượt email đã được gửi. CTR cho biết mức độ tương tác và quan tâm của người nhận đối với các liên kết và nội dung trong email.
 • Conversion Rate (Tỷ lệ chuyển đổi): Tỷ lệ giữa số lượt chuyển đổi, như mua hàng, đăng ký, hoặc tải xuống, và số lượt nhấp chuột trên các liên kết trong email. Đây là chỉ số quan trọng để đo lường hiệu suất của chiến dịch email marketing.
 • Unsubscribe Rate (Tỷ lệ hủy đăng ký): Tỷ lệ giữa số lượt người nhận hủy đăng ký và số lượt email đã được gửi. Đây là chỉ số đo lường mức độ hài lòng và quan tâm của người nhận đối với nội dung email.
 • Forward Rate (Tỷ lệ chia sẻ): Tỷ lệ giữa số lượt email được chia sẻ và số lượt email đã được gửi. Chỉ số này đo lường mức độ lan truyền và tương tác của email qua việc chia sẻ nội dung với người khác.
 • List Growth Rate (Tỷ lệ tăng trưởng danh sách): Tỷ lệ tăng trưởng số lượng người đăng ký email trong danh sách của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Spam Complaint Rate (Tỷ lệ khiếu nại spam): Tỷ lệ giữa số lượt người nhận khiếu nại email là spam / tổng số lượt email đã được gửi.
 • Engagement Metrics (Chỉ số tương tác): Bao gồm tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp chuột, thời gian trung bình trên trang, tỷ lệ chuyển đổi và các chỉ số khác liên quan đến tương tác của người nhận với email.
 • Return on Investment (ROI): Tỷ lệ giữa lợi nhuận thu được từ chiến dịch email marketing và số tiền đã đầu tư vào chiến dịch.

Trên đây là bài viết về các digital marketing metrics trên các nền công cụ truyền thông kỹ thuật số phổ biến. Follow tamminhnguyen.com để nhận được nhiều bài viết hấp dẫn về Marketing nhé.

-> Tìm hiểu chuyên sâu về Digital Marketing với lộ trình tự học Digital Marekting chi tiết bởi Tâm Nguyễn.

5/5 - (11 bình chọn)

ThS Nguyễn Minh Tâm – ThS UK Marketing
Founder: Seamar Agency – Search Marketing Agency
Giảng viên Marketing: Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng
Email: tamminhnguyen.com@gmail.com
Webiste: tamminhnguyen.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *