Chiến Lược Digital Marketing – Kế Hoạch, Metrics Và Tool

Chiến lược digital marketing -tamminhnguyen.com

Chiến lược digital marketing là một qui trình step-by-step mà các bạn marketer cần nắm trong thời đại các doanh nghiệp đang dần chuyển và mở rộng kinh doanh của mình trên môi trường Internet. Tuy nhiên, việc sử dụng những công cụ truyền thông digital riêng lẻ và không biết các công cụ đo lường hiệu suất so với objectives đã đặt ra đã làm cho người làm marketing bối rối giữa một rừng các công cụ. Bài viết này sẽ đưa ra guideline từng bước giúp bạn outline qui trình chiến lược digital marketing một cách hệ thống nhất.

Chiến lược digital marketing

Chiến lược digital marketing là một kế hoạch tổng thể và phương pháp tiếp cận để sử dụng các công nghệ số và kênh truyền thông kỹ thuật số nhằm hoàn thành mục tiêu kinh doanh và mục tiêu marketing.

Chiến lược digital marketing -tamminhnguyen.com
Chiến lược digital marketing -tamminhnguyen.com

Trên đây là mô hình qui trình từng bước chi tiết xây dựng chiến lược digital marketing và các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược. Một qui trình hiệu quả và hiệu suất sẽ trải qua ba giai đoạn A-B-C chính như sau:

A: Xác định cơ hội trực tuyến.

Việc thiết lập các objectives (Đặt mục tiêu) cho chiến dịch chính là bước quan trọng nhất trong giai đoạn A này.

Ứng với các bước trong mô hình trên các hoạt động chính bao gồm:

1 Đặt mục tiêu Digital marketing:  Các công ty cần đặt ra các mục tiêu cụ thể, có tính số liệu cho kênh trực tuyến của họ và sau đó cung cấp tài nguyên để đạt được những mục tiêu này. Những mục tiêu này nên được thiết lập dựa trên cơ sở mục tiêu marketing và mục tiêu kinh doanh, và ảnh hưởng đến các mục tiêu marketing communication tiếp theo.

1a Đánh giá hiệu suất Digital marketing: Sử dụng các công cụ phân tích web để đo lường đóng góp của khách hàng tiềm năng, doanh số bán hàng và sự tham gia của thương hiệu hiện tại được thực hiện bởi các hình thức truyền thông trực tuyến như tiếp thị qua công cụ tìm kiếm (SEO), quảng cáo trực tuyến và tiếp thị qua email kết hợp với trang web.

1b Đánh giá thị trường trực tuyến. Xem xét tình hình trong môi trường vi mô trực tuyến (khách hàng, đối thủ, trung gian, nhà cung cấp và khả năng và nguồn lực nội bộ) và môi trường rộng hơn (vĩ mô trực tuyến) ảnh hưởng đến chiến lược như thế nào?

B: Lựa chọn phương pháp chiến lược.

2 Xác định chiến lược Digital marketing Chọn các chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu đã đặt ở giai đoạn A-1.

2a Xác định đề xuất giá trị cho khách hàng (customer value proposition) Xác định đề xuất giá trị có sẵn qua kênh trực tuyến và cách nó liên quan đến đề xuất cốt lõi của công ty. Xem xét các tùy chọn phân đoạn và nhắm mục tiêu. Xem xét sự kết hợp tiếp thị và giá trị thương hiệu để đánh giá cách cải thiện chúng trên môi trường trực tuyến.

2b Xác định tổ hợp truyền thông số  Chọn các công cụ truyền thông ngoại tuyến và trực tuyến để khuyến khích việc sử dụng dịch vụ trực tuyến của tổ chức và tạo ra khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh số bán hàng. Phát triển các chiến lược truyền thông mới dựa trên sự kiện để hỗ trợ khách hàng trong quá trình tương tác với công ty.

C: Thực thi và đo lường

3. Triển khai kế hoạch Digital marketing

3a Thực hiện trải nghiệm khách hàng  Xây dựng trang web và tạo ra các thông điệp tiếp thị qua email để tạo ra tương tác trực tuyến giữa khách hàng và công ty. Tạo ra khả năng quản lý quan hệ khách hàng trực tuyến để hiểu về đặc điểm, nhu cầu và hành vi của khách hàng và cung cấp giá trị mục tiêu.

3b Thực hiện truyền thông số Quản lý các hoạt động tiếp thị trực tuyến liên tục như tiếp thị qua công cụ tìm kiếm, tiếp thị truyền thông mạng xã hội qua đối tác, tài trợ và các thỏa thuận liên kết, và các hoạt động tiếp thị trực tuyến dựa trên chiến dịch như quảng cáo trực tuyến, tiếp thị qua email và các trang web nhỏ để khuyến khích việc sử dụng dịch vụ trực tuyến và hỗ trợ các chiến dịch thu hút và duy trì khách hàng. Kết hợp các kênh truyền thông số với tiếp thị truyền thống.

4. Phân tích hồ sơ khách hàng  Theo dõi và cải thiện các hoạt động trực tuyến và duy trì các hoạt động trực tuyến. Thu thập dữ liệu về hồ sơ và hành vi khách hàng tương tác với công ty và tóm lược và phân phối báo cáo và cảnh báo về hiệu suất so với mục tiêu nhằm thúc đẩy cải thiện hiệu suất.

Note: Sau khi thực thi được chiến lược digital marketing -> điều quan trọng nhất là team digital marketing phải biết các phương pháp và công cụ đo lường hiệu suất các kênh đã thực hiện (metrics; tool)

Qui trình xây dựng chiến lược digital marketing bằng mô hình SOSTAC

Mô hình SOSTAC -tamminhnguyen.com
Mô hình SOSTAC -tamminhnguyen.com

Có nhiều mô hình khác nhau, giúp bạn xây dựng nên một chiến lược digital marketing hiệu quả. Tuy nhiên, trong bài viết này mình sẽ mô tả một khung phân tích và lập kế hoạch chiến lược digital marketing, được đề xuất bởi nhà tiếp thị Philip Kotler và PR Smith có tên gọi là Mô hình SOSTAC. Mô hình này gồm các thành phần chính sau:

1. Situation (Tình hình):

Bước Situation sẽ giúp doanh nghiệp trả lời câu hỏi “where are we now?”. Doanh nghiệp của bạn đang đứng ở đâu so với đối thủ, và trong tâm trí khách hàng doanh nghiệp bạn hiện diện như thế nào?

Bước này tập trung vào việc phân tích tình hình hiện tại của doanh nghiệp và thị trường. Điều này bao gồm việc nghiên cứu về insight khách hàng, e-marketplace SWOT (môi trường vi mô – vĩ mô), các yếu tố kỹ thuật số, vấn đề và cơ hội hiện tại.

2. Objectives (Mục tiêu):

Đặt ra mục tiêu rõ ràng và cụ thể mà doanh nghiệp muốn đạt được thông qua chiến lược digital marketing. Mục tiêu có thể liên quan đến tăng doanh số, tăng lưu lượng truy cập, tăng tương tác khách hàng, xây dựng thương hiệu, v.v.

3. Strategy (Chiến lược):

Xác định chiến lược tổng thể để đạt được mục tiêu. Bước này bao gồm lựa chọn các kênh truyền thông kỹ thuật số phù hợp, định vị khách hàng, tạo nội dung, xác định giá trị đặc biệt và cách tiếp cận khách hàng.

4. Tactics (Chiến thuật):

Đề xuất các hoạt động cụ thể và phương pháp để triển khai chiến lược. Điều này bao gồm lựa chọn và sắp xếp các công cụ và kênh truyền thông kỹ thuật số, quảng cáo trực tuyến, email marketing, content marketing, SEO, mạng xã hội, v.v.

5. Actions (Hoạt động):

Xác định và lập lịch các hoạt động cụ thể để triển khai chiến thuật. Bước này bao gồm thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng nội dung, thiết kế và triển khai chiến dịch quảng cáo, tương tác với khách hàng trên các kênh truyền thông kỹ thuật số, v.v.

6. Control (Kiểm soát):

Đánh giá và đo lường hiệu quả của chiến dịch, từ đó thực hiện các điều chỉnh và cải tiến. Điều này bao gồm việc theo dõi chỉ số hiệu suất, đo lường tiến độ đạt được mục tiêu, thu thập phản hồi khách hàng và sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa chiến lược.

Mô hình SOSTAC cung cấp một khuôn khổ chi tiết để xây dựng và triển khai chiến lược digital marketing, từ việc đánh giá tình hình hiện tại đến việc đặt mục tiêu, lựa chọn chiến lược, triển khai các chiến thuật và đo lường hiệu quả. Nó giúp đảm bảo rằng mọi hoạt động tiếp thị kỹ thuật số được thực hiện theo hướng mục tiêu và có hiệu quả.

Trên đây là bài viết giải thích chi tiết qui trình xây dựng chiến lược digital marketing hiệu quả. Bạn có thể xem thêm về lộ trình tự học digital marketing hoặc các kiến thức về marketing tại Blog của Tâm Nguyễn nhé.

Lộ trình chi tiết step-by-step Tự học digital marketing
5/5 - (30 bình chọn)

ThS Nguyễn Minh Tâm – ThS UK Marketing
Founder: Seamar Agency – Search Marketing Agency
Giảng viên Marketing: Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng
Email: tamminhnguyen.com@gmail.com
Webiste: tamminhnguyen.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *